Holosun HE503CU-GR Micro Green Dot | 2 MOA Dot & 65 MOA Circle | HE503CU-GR